SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Bu politika, dünya çapında ulusal iş kanunlarına uygun, tamamlayıcı ve destekleyici olup, halihazırdaki güvenli etik çalışma koşullarına yardımcıdır. Bu politika ile Suno Medikal aşağıdaki maddeleri önemsemektedir;

  • Çocuk işçi çalıştırma yasağı
  • Zorla çalıştırma yasağı
  • Sağlıklı çalışma şartları
  • Çalışanların istedikleri yasal derneklere üye olma ya da olmama özgürlüğü
  • Çalışanların ayrımcılıktan korunması
  • İşkence (bedensel ceza), zihinsel veya fiziksel zorlayıcı ve sözlü taciz kullanımının yasaklanması
  • Çalışanların taciz veya misliyle öç alma durumlarından korunması
  • Çalışanların insan ticaretinden korunması

 

I.ÇOCUK ÇALIŞTIRMA YASAĞI
Suno Medikal, çocuk işçiliği yaptırmayacak ve desteklemeyecektir.  Çocuk yaşta hiç kimse Suno Medikal’de çalışamaz. Türkiye’de zaten kanuni olarak çocuk çalıştırmak yasaktır.

II. ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
Suno Medikal zorla çalıştırma yapmayacak ve desteklemeyecektir. Şirkette işe başlama için hiçbir personelden bir ödeme ya da kimlik teslimini gerekli görmeyecektir.

III. SAĞLIK VE GÜVENLİK
Suno Medikal, endüstrinin ve spesifik tehlikelerin bilgisinin farkında olarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacak, iş süreci boyunca kazaların sağlığa zarar vermesini önleme ve minimize etme adına gereken uygulanabilir ve mantıklı adımları atacaktır.

IV.DERNEK/SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
Suno Medikal, bütün personelin seçtikleri sendika kurma ve katılma hakkına saygı gösterecektir.

V.AYRIMCILIK
Suno Medikal, istihdam, işe alma, disiplin, işten çıkarma, ücretlendirme, terfi etme, atama, çalışma saatleri ve eğitim dahil ayrımcılığa maruz bırakmaz. Tüm çalışanlar ırk, renk, cinsiyet, yaş, din, siyasi görüş, milliyet, sosyal statü, sakatlık veya çalışanlarının işlerini yapabilme becerilerine ve herhangi bir statüsüne bakılmaksızın eşit muamele görür.

VI.DİSİPLİN UYGULAMASI
Suno Medikal’de, işkenceye (bedensel ceza), zihinsel ya da fiziksel zorlamaya ve sözlü tacize tolerans gösterilmez. Suno Medikal, tüm bunları desteklemez.

VII. TACİZ & KISAS
Suno Medikal’de taciz, zorbalık, yıldırma, cinsel tacize maruz kalma veya para karşılığı cinsel eyleme geçmeye asla tolerans gösterilmez.

VIII. İNSAN TİCARETİ
Suno Medikal insan ticaretinin farkındadır. İnsan ticareti, çalışanların çalışma şartlarını kötüye götürebilecek bir durumdur. Cinsel insan ticareti, borç köleliği, kaçakçılık, irade dışı kölelik / zorla çalıştırma buna örnektir. Suno Medikal insan ticaretini asla desteklemez.