Patentli Yeniliklerimiz

İç Ray Plastikleri

İç Ray Plastikleri

Bu özgün tasarım monitörü taşıyan profilin duvar rayındaki hareketi sırasında sessizlik ve dengeli hareket imkanı sağlar.

Duvar rayında montaj için gerekli olan tüm cıvata ve vidalar görüntü kirliliği oluşturmamak amacıyla gizlenmiştir.