Blog

31 Ağustos 2018

Bağdat Uluslararası Sağlık, Tıp, Diş ve Sağlık Merkezleri Konferansı ve Fuarı 5-8 Eylül’de

Dünya pazarlarında rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Türk medikal sektörünün 2017 itibariyle en fazla ürün ve hizmet ihracatı yaptığı ilk 10 ülke;

 • Almanya,
 • Çin,
 • Irak,
 • Hollanda,
 • Fransa,
 • Azerbaycan,
 • Suriye,
 • İtalya,
 • KKTC,
 • ABD

şeklinde sıralanmaktadır.

Bunlardan bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, yaşadığı bunalım sonrası 100 milyar dolara yaklaşan iş hacmi ile yeniden yapılanıyor. Ülke, bütün ihtiyaçlarını ithal ederek karşılamakta olduğundan sadece medikal sektör değil, bütün sektörler için harika fırsatlar yaratıyor.

Bu bağlamda, 5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Sağlık, Tıp, Diş ve Sağlık Merkezleri Konferansı ve Fuarı düzenlenecek. Ticaret ile uğraşan yöneticiler ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuar, Bağdat için bu konuda yapılan tek büyük fuarı niteliğini taşıyor.

Irak’ın geleceğe dönük yeniden yapılanma ve yatırım hedefleri için ayırdığı 100 milyar dolarlık yatırıma dahil olan fuara katılımcı sektörler şu şekilde yer alıyor.

 • Hastaneler, Klinikler ve Tıp Merkezleri
 • Dişçilik
 • Optik Teknolojisi
 • Kozmetik ve Plastik cerrahi
 • Ameliyat araç ve gereçleri
 • Fizyoterapi cihaz ve ekipmanları
 • Hastane ve Laboratuvar Donanımları
 • Sağlık Ekipmanları
 • Hastane Yönetimi Sistemleri
 • İlaç endüstrisi

Suno Medikal olarak, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarımız sonucu monitör sehpası ve medikal cihaz arabaları üretiminin yanı sıra yerli ve uluslararası medikal fuarlarını izlemeyi sürdürüyoruz. Dünya genelinde medikal alanda meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışmalarımızı bu gelişmelere uyumlu olarak sürdürüyoruz.

 

Haberler

Baghdad International Health Conference and Fair will be held on 5-8 Sept.

Targeted its competitiveness in the world market, Turkish medical sector exported goods and services;

 • Germany
 • China
 • Iraq
 • The Netherlands
 • France
 • Azerbaijan
 • Syria
 • Italy
 • Northern Cyprus
 • United States as first 10 countries.

As a Middle East country, Iraq renovated itself with appx 100 billion $ budget after several crisis. Because the country provides all of needs through exportation, not only medical sector, but all sectors encounter brilliant opportunities.

Thus, Baghdad International Health Conference and Fair will be held on 5-8 Sept. in Iraq. Bringing managers and sector professionals, the event is the only biggest fair for Iraq.

Sectors:

 • Hospitals, clinics, health institutes
 • Dentistry
 • Optic tech
 • Cosmetic and plastic surgery
 • Surgeon equipment
 • Hospital and lab equipment
 • Health equipment
 • Hospital management systems
 • Pharmaceutical industry

As Suno Medikal we keep follow local and international medical fairs in addition to manufacture monitor stand and trolleys which we produce with R&D and P&D studies. In addition, we follow developments in the field of medical across the world and we continue our work compatible these developments.

 

News

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.